juf Florine
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Methodeoriëntatiemiddag Tools voor rekenen
(Onder)vind jouw rekenmethode tijdens Tools voor rekenen!
(Advertentie voor leraar of ouder)

101 ppt lessen/onderwerpen GOTD

(Advertentie voor leraar of ouder)

Teksten geschikt voor Ralfilezen bij GOTD themaonderwerpen

 

Begrijpend lezen werkbladen voor groep 3 en begin groep 4.

Methodeoriëntatiemiddag Tools voor rekenen
(Onder)vind jouw rekenmethode tijdens Tools voor rekenen!
(Advertentie voor leraar of ouder)
GOTD PPT Hersens. Je brein. Voorbeeldlink naar lessen
(Advertentie voor leraar of ouder)

De Encyclopedoe is er om makkelijk leuke proefjes voor kinderen te vinden.

AHA Vragen generator Onderzoekend en ontdekkendleren

Hier staan interessante ideeen en links: 

 

- Uitdagende onderwerpen en lesideeen rondom het onderzoekend en ontwerpend leren en aanpak hiervan.

- Grej of the day waarbij je een keus hebt om een onderwerp kort en krachtig aan te bieden of als project.

- Ideeen om dit te gebruiken als onderdeel binnen je lesplan van taal, schrijven, lezen en rekenen.   

- Fantasie, beweging, creeeren en muzische vorming.

- Daarbij niet te vergeten: het ontwikkelen van de executieve vaardigheden - bv plannen, samenwerken,       evalueren, manier van aanpak. 

- Opbouw en aanleggen van een portfolio

- Ideeen en links om thematisch werken meer vorm te geven in je groep, waarbij je ruimte kunt bieden aan      eigenheid en talent, tegemoet komt aan de interesse en nieuwsgierigheid van de kinderen.

Kennis is cool!

 

 

 

 

 

 

Juf Florine Format Onderzoekend en ontdekkend leren.
(Advertentie voor leraar of ouder)
Filosoferen met kinderen
Gratis kennismakingspakket!
(Advertentie voor leraar of ouder)